คลินิกตา

ดวงตา..อวัยวะที่บอบบางแต่ทรงพลังในการรับรู้ ร้อยละ 70-80 ของการเรียนรู้ ได้มาจากการมองเห็น แม้แต่การสื่ออารมณ์จากภายใน ก็ยังถ่ายทอดผ่านดว...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกผิวหนัง

ปราการแรกของความมั่นใจ..เผยผิวสวยใส ที่คุณสัมผัสได้ ผิวหนัง ผู้ทรงอิทธิพลของความประทับใจแรกพบต่อผู้ที่พบเห็น ซึ่งหมายรวมไปถึงเส้นผมและเล็บด้...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกศัลยกรรมและกระดูก

“เพราะกระดูกและข้อ คือโครงสร้างที่ต้องการความ..ใส่ใจ เราจึงตั้งใจให้ความสำคัญ..ทุกรายละเอียด” ร้อยละ 20 ของน้ำหนักของร่างกาย คือกระดูก ในกระดู...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกสูติ-นรีเวช และศูนย์การแพทย์เพื่อการมีบุตร

คลินิกสูติ-นรีเวชของโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์  ให้บริการด้านสุขภาพครบวงจรสำหรับสุภาพสตรี  ตั้งแต่การวินิจฉัย ตรวจรักษาทางสูติ-นรีเวช ...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกหู คอ จมูก

หู คอ จมูกและไซนัส  “อวัยวะต่างหน้าที่..แต่มีความผูกพัน” ระบบหู คอ จมูกและไซนัส  เป็นระบบของอวัยวะที่มีความซับซ้อน จะรวมอยู่ในศีรษ...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกอายุรกรรม

“อายุรกรรม” (Internal Medicine) หมายถึง การรักษาโรคด้วยยา ปัจจุบันใช้คำว่า “อายุรศาสตร์” เพื่อให้ความหมายครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การสอน กา...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกอายุรวัฒน์

คลินิกอายุรวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ "ยาใจ ยากาย เพื่อ วันใส วัยสุข" จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเน้นไปที่การให้กา...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกเด็ก

การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ คลินิกเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ให้บริการ...
เพิ่มเติม ทำนัด