โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพประจำทุกปี ?  เพื่อเป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ เพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิ...
เพิ่มเติม ทำนัด