คลินิกอายุรวัฒน์

คลินิกอายุรวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ห่วงใยและเข้าใจในทุกๆ ความกังวลในของผู้สูงอายุและบุตรหลานทุกท่าน เราจึงให้บริการท่านโดยสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพ...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง

การผ่าตัดผ่านกล้อง ในอดีตการผ่าตัด ถือเป็นเรื่องใหญ่ และผู้ป่วยหลายรายมีความหวาดกลัว เนื่องจากเป็นการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะเจ็บแผลม...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

พร้อมให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นภาวะวิกฤติด้วยเครื่องช่วยชีวิตที่ทันสมัย มีระบบการฝึกอบรมบุค...
เพิ่มเติม ทำนัด

คลินิกตา

คลินิกตาให้บริการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางด้านตาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยมาตรฐานการรักษาระดับส...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและการฝังเข็ม

การฝังเข็มเป็นการกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น โดยแพทย์จะใช้เข็มเล็กๆ ปักลงไปบนตำแหน่งต่างๆ ของร่างกายแล้วกระตุ้นโดยก...
เพิ่มเติม ทำนัด

ศูนย์ตรวจสุขภาพและงานอาชีวอนามัย

ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้เข้ารับบริการทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ ด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพ JCI การบริการ ให้บริการตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาลสำหร...
เพิ่มเติม ทำนัด