การฝังเข็มเป็นการกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น โดยแพทย์จะใช้เข็มเล็กๆ ปักลงไปบนตำแหน่งต่างๆ ของร่างกายแล้วกระตุ้นโดยการใช้นิ้วมือหมุนปั่นหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นระบบประสาทของร่างกาย ช่วยให้อวัยวะต่างๆ สามารถทำงานได้สมดุลเป็นปกติ จึงสามารถรักษาโรคและบรรเทาอาการผิดปกติต่างๆ ได้

โดยทั่วไปแพทย์จะปักเข็มค้างไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงถอนเข็มออก ในการเลือกเข็มมาใช้ต้องเหมาะกับสรีระและตำแหน่งที่จะฝังเข็มเป็นหลัก เพราะหากใช้เข็มที่ไม่เหมาะสม เมื่อฝังในจุดต่างๆ อาจเกิดอันตรายได้ และเข็มที่นำมาใช้นั้นต้องปราศจากเชื้อและใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยมากที่สุด โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็ม

สถานที่ตั้ง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์ทางเลือก

เวลาทำการ

วันจันทร์ – เสาร์

เวลา 09:00 น. – 16:00 น.

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 076-361-888 ต่อ 2101

อีเมล: info@phuketinternationalhospital.com 

[ask_question_form classes="col-xs-12 col-md-9 col-md-offset-1"]