หน้าที่ของนักบำบัด

  • ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยทุกคนให้กลับมาแข็งแรง
  • เน้นความสำคัญของการออกกำลังกาย
  • ป้องกันการเคลื่อนไหวที่  ไม่จำเป็นในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านจิตใจ ร่างกาย และสภาพแวดล้อม
  • มอบการดูแลรักษาพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะพิการ บาดเจ็บ หรือมีปัญหาทางด้านร่างกายให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้อีกครั้ง
  • ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่บ้านและที่ทำงานเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

สถานที่ตั้ง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์ทางเลือก

เวลาทำการ

วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 19:00 น.

วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 16:00 น.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ต่อ 2102, 2103

อีเมล: info@phuketinternationalhospital.com  

[ask_question_form classes="col-xs-12 col-md-9 col-md-offset-1"]