ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง (Emergency Department)

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีทีมรับแจ้งเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์-พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อพร้อมวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที โดยโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ผ่านการรับรองมาตรฐานแห่งความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับโลก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างดีที่สุด ตามแนวทางมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐาน BLS ระดับสูง ALS ระดับวิกฤติ Critical Care และระดับที่ต้องการได้รับการดูแลแบบพิเศษขั้นสูงสุด Specialty Care สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งโรงพยาบาลฯ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ  BDMS Emergency Services หรือศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นับเป็นการตอกย้ำถึงความพร้อมทางด้านการแพทย์ที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยในระดับสากล

 

สถานที่ตั้ง

ชั้น 3 อาคาร 1

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชม.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-210-935, 076-361-888 ต่อ 1319,1321

อีเมล: info@phuketinternationalhospital.com

[ask_question_form classes="col-xs-12 col-md-9 col-md-offset-1"]