มือกุมมือ..ด้วยใจประสานใจ ห้วงเวลานี้ ทีม ICU โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ พร้อมเข้าใจดุจญาติมิตรด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม จึงพร้อมเคียงข้างอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดตามหลักมาตรฐานระดับสากล

 

พร้อมด้วยทีมบุคลากรเฉพาะทาง

 • ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะ ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตัดสินใจได้ดีในสถานการณณ์กดดัน
 • ทีมเภสัชกร เพื่อการวางแผนการใช้ยา ร่วมกับแพทย์ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับโรค
 • ได้รับการประเมินทางกายภาพ โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อการฟื้นฟู
 • มีการกำหนดอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมจากนักโภชนาการ

 

พร้อมด้วยความสามารถให้การดูแลรักษา

 • ดูแลผู้ป่วยหนักโรคทางอายุรกรรม ครอบคลุมตั้งแต่วัยเด็กถึงผู้สูงอายุ
 • ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางศัลยกรรมและด้านสูตินรีเวช
 • ดูแลผู้ป่วยด้านระบบประสาทและสมอง
 • ดูแลผู้ป่วยหนักระบบทรวงอกและทางเดินหายใจ
 • ให้การดูแลผู้ป่วยพิเศษในภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตและผู้ป่วยติดเตียง

 

พร้อมด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชิด

 • ผู้ป่วยจะได้รับการดูแล รักษาจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และมีความพร้อมทางการแพทย์เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงที
 • เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน
 • พื้นที่รองรับผู้ป่วยหนักถึง 10 ยูนิตและ 1 ยูนิตสำหรับห้อง Negative Pressure สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
 • จัดสรรพื้นที่ขับถ่ายพิเศษไว้ภายในห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยในระยะฟื้นตัว หรือผู้ป่วยที่จำกัดการเคลื่อนไหว
 • มีการเรียนการสอนสำหรับญาติผู้ดูแล เพื่อเตรียมความพร้อม เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เพื่อให้ญาติเกิดความมั่นใจ ก่อนรับไปดูแลต่อที่บ้าน

 

ไม่เพียงในห้อง ICU จะมีบุคลากรและเครื่องมือที่มีความพร้อมให้การดูแลเพียงผู้ป่วยโดยตรงแล้ว  ICU ยังเป็นแหล่งรวมความห่วงใย ความหวัง รวมถึงภาวะความตึงเครียดของญาติ จึงได้จัดให้มีห้องรับรองและห้องให้คำปรึกษาไว้ภายใน เพื่อให้ญาติสามารถพูดคุยสอบถาม และร่วมกันวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์และทีมสหวิชาชีพอย่างเป็นส่วนตัว

[ask_question_form classes="col-xs-12 col-md-9 col-md-offset-1"]