นายแพทย์ชนินทร์ วิญญูประดิษฐ์

นายแพทย์ชนินทร์ วิญญูประดิษฐ์

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

THU 12:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

FRI 08:00-17:00 (ศัลยแพทย์ทั่วไป ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2521)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (2516)

ถามคำถาม