นายแพทย์วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์

นายแพทย์วิทูร วิสุทธิ์เสรีวงศ์

ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

THU 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

SAT 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

SUN 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตรบัตร สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2528)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2517)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2513)

ถามคำถาม