นายแพทย์ศุภชัย พันธ์พิเชฐ

นายแพทย์ศุภชัย พันธ์พิเชฐ

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน (2558)

วุฒิบัตรศัลยกรรมกระดูกและข้อ สถาบันกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2547)

ถามคำถาม