นายแพทย์สมพงษ์ ทองร่วง

นายแพทย์สมพงษ์ ทองร่วง

ความชำนาญ

ระบบประสาทและสมอง, ศัลยศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม