นายแพทย์สมศักดิ์ ธาราไชย

นายแพทย์สมศักดิ์ ธาราไชย

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 13:30-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

FRI 13:30-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

SAT 09:30-12:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2538)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรฺวิโรฒน์ ประสานมิตร (2534)

ถามคำถาม