นายแพทย์อรรถพล จิตต์วิวัฒน์

นายแพทย์อรรถพล จิตต์วิวัฒน์

ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

THU 08:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล , 2552

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รพ.รามาธิบดี , 2558

เวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ , 2562

ถามคำถาม