นายแพทย์เจตน์ งามประเสริฐ

นายแพทย์เจตน์ งามประเสริฐ

ความชำนาญ

วิสัญญีวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ถามคำถาม