นายแพทย์เฉลิมพร บุญสิริ

นายแพทย์เฉลิมพร บุญสิริ

ความชำนาญ

แพทย์ภูมิแพ้

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาวิชาโรคภูมิแพ้

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (2531)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (2525)

ถามคำถาม