นายแพทย์เมธี เลิศนันทกุล

นายแพทย์เมธี เลิศนันทกุล

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ข้อมูลการศึกษา

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ รพ.ราชวิถี (2544)

อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า (2540)

แพทยศาสตร์ LYCEUM NORTHWESTERN ; PHILIPPINES (2534)

ถามคำถาม