รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพันธ์ เจริญชาศรี

รองศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพันธ์ เจริญชาศรี

ความชำนาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

TUE 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

WED 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

FRI 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

SAT 09:00-17:00 (คลินิกหู คอ จมูก และภูมิแพ้ ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ราชวิทยาลัยโสตฯ (2550)

วุฒิบัตร สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2530)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2524)

ถามคำถาม