แพทย์จีนจิดาภา ช่วยชู

แพทย์จีนจิดาภา ช่วยชู

ความชำนาญ

ศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-16:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

TUE 09:00-16:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

WED 09:00-16:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

THU 09:00-16:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

FRI 09:00-16:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

ถามคำถาม