แพทย์จีนชีฮาว อุย

แพทย์จีนชีฮาว อุย

ความชำนาญ

ฝังเข็ม

ภาษา

จีน

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

THU 09:00-16:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

FRI 09:00-16:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

SAT 09:00-16:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตรแพทย์จีน และการฝังเข็ม จาก Hong Kong Institute of Chinese Medicine and Practitioner (2546)

วุฒิบัตร นวดแผนไทย (2545)

แพทยศาสตร์บัณฑิต สาขาอายุรกรรม วิทยาลัยแพทย์จีนปักกิ่ง (2553)

ถามคำถาม