แพทย์จีนเจียระไน อุย

แพทย์จีนเจียระไน อุย

ความชำนาญ

ฝังเข็ม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-16:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

TUE 09:00-16:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

WED 09:00-16:00 (ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาแพทย์แผนจีน กระทรวงสาธารณสุข (2554)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2535)

ถามคำถาม