แพทย์หญิงขวัญจิตร โภคาผล

แพทย์หญิงขวัญจิตร โภคาผล

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎ , 2563

วุฒิบัตร สาขา อายุรศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช , 2552

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , 2546

ถามคำถาม