แพทย์หญิงธนรส บุญยัง

แพทย์หญิงธนรส บุญยัง

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:30-16:30 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

THU 08:30-16:30 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

FRI 08:30-16:30 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SAT 08:30-12:30 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SUN 08:30-16:30 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (2542)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2536)

ถามคำถาม