แพทย์หญิงนงนุช วีรปกรณ์

แพทย์หญิงนงนุช วีรปกรณ์

ความชำนาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

WED 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SUN 17:00-20:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล (2553)

วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล (2544)

ถามคำถาม