แพทย์หญิงปิยนุช ทองเสมอ

แพทย์หญิงปิยนุช ทองเสมอ

ความชำนาญ

กุมารเวชศาสตร์

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

WED 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

THU 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

FRI 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

SAT 08:00-17:00 (คลินิคเด็ก ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2564

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2560

ถามคำถาม