โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ พร้อมให้บริการ Hospitel ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยสิทธิ์ สปสช.

ภายใต้การดูแลรักษาโดยทีมแพทย์และพยาบาลตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา

เงื่อนไขผู้ที่สามารถเข้ารับบริการ Hospitel

✅ เป็นผู้ป่วยระดับเขียวและมีผลภาพถ่ายรังสีปอดคงที่

✅ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 วัน

✅ กรณีมีโรคประจำตัว ต้องสามารถควบคุมอาการได้เป็นอย่างดี

✅ สามารถสื่อสารได้ สามารถดูแลตนเองได้ดี

✅ ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวชสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 076 361 888