ภูมิแพ้ในเด็ก รู้ทัน…ป้องกันไว (Allergy Test)

ทำนัด

ภูมิแพ้ในเด็ก รู้ทัน…ป้องกันไว (Allergy Test)

ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศ หรือการบริโภคอาหาร แม้กระทั่งการมีประวัติโรคภูมิแพ้ในครอบครัว เด็กน้อยที่ควรจะสนุก สดใส ในวัยเรียนรู้ ก็อาจมีโอกาสเสี่ยงเป็น “โรคภูมิแพ้” ได้

ศูนย์ภูมิแพ้เด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆในเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมากด้วยประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้ ตลอดจนทีมสหวิชาชีพทั้งเภสัชกรและพยาบาลร่วมให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ยาและการปฏิบัติตัว

นอกจากนี้ศูนย์ภูมิแพ้เด็ก มีบริการการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่กระตุ้นอาการของผู้ป่วยได้

** การทดสอบภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก ทำได้เมื่ออายุ 6 เดือนขึ้นไป **

หมายเหตุ :

1.งดทานยาแก้แพ้ก่อนมารับการทดสอบ 7 วัน

2.โปรแกรมการทดสอบดังกล่าว แพทย์จะวินิจฉัยตามความเหมาะสมแต่ละบุคคล

3.อัตราดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์

4.กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

5.ยาสเตียรอยด์ชนิดทาผิวหนัง ส่งผลให้ปฏิกิริยาการทดสอบมีความไม่แน่นอน ควรงดก่อนเช่นกัน

6.ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารก่อนมาทดสอบ

สอบถามเพิ่มเติม หรือ ทำนัดได้ที่ 076-361888 ต่อ 3318 , 3319