ห้องพัก Ward C

ห้องพัก Ward C

ห้อง Triple

 • ห้องปรับอากาศ
 • โทรศัพท์
 • ชุดของใช้ผู้ป่วย
 • น้้ำดื่ม
 • ของเยี่ยม
 • ตู้เก็บยาส่วนตัว

ห้อง Double

 • ห้องปรับอากาศ
 • โทรศัพท์
 • ตู้เย็น
 • ชุดของใช้ผู้ป่วย
 • น้้ำดื่ม
 • ของเยี่ยม
 • ตู้เก็บยาส่วนตัว

ห้อง Standard C

 • ห้องปรับอากาศ
 • โทรศัพท์
 • ตู้เย็น
 • โทรทัศน์
 • กระติกน้ำร้อน
 • เตียงไฟฟ้า
 • ตู้เซฟ
 • ชุดของใช้ผู้ป่วย
 • น้้ำดื่ม
 • ของเยี่ยม
 • ชา/กาแฟ
 • ตู้เก็บยาส่วนตัว
 • อินเตอร์เน็ต

rsz_1bi8a9185

ห้อง VIP C

 • ห้องปรับอากาศ
 • โทรศัพท์
 • ตู้เย็น
 • โทรทัศน์
 • กระติกน้ำร้อน
 • เตียงไฟฟ้า
 • ตู้เซฟ
 • ชุดของใช้ผู้ป่วย
 • น้้ำดื่ม
 • ของเยี่ยม
 • ชา/กาแฟ
 • ไมโครเวฟ
 • ตู้เก็บยาส่วนตัว
 • อินเตอร์เน็ต

rsz_1bi8a9672

rsz_bi8a9678