ทำการนัดหมายกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง จิตติมา เวศกิจกุล

กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเพื่อนัดหมายแพทย์

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อการยืนยันนัดหมาย

ทำนัด