การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ คลินิกเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์ และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ยังมีคลินิกเฉพาะทาง เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ในเด็กด้วย นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่เติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย

สถานที่

อาคาร 3 , ชั้น 3 โรงพยาบาลสิริโรจน์ 

เวลาทำการ

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 076-361-888 ext. 3367, 3368

แฟ็กซ์ : 076 210 936

อีเมลล์ : info@phuketinternationalhospital.com

[ask_question_form classes="col-xs-12 col-md-9 col-md-offset-1"]