ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของคุณอย่างครอบคลุม ทั้งด้านทันตกรรมเพื่อการรักษา และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม โดยทีมทันตแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแล โดยมุ่งมั่นให้ความสำคัญตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ เรายังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อ ให้บริการภายใต้มาตรฐานระดับสากล มีทีมเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ และการดูแลอำนวยความสะดวกด้วยความเอาใจใส่ในการบริการดุจญาติมิตร ซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ได้จัดเตรียมการบริการด้านทันตกรรมสำหรับคุณ ดังนี้

  1. ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
  2. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
  3. ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)

สถานที่

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 4

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. – 17:00 น. 

 

 

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ต่อ 3424 , 3425

แฟ็กซ์: 076-210936

อีเมล: pihdental@pih.bdms.co.th

[ask_question_form classes="col-xs-12 col-md-9 col-md-offset-1"]