ศูนย์ภูมิแพ้เด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆในเด็ก โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้ ตลอดจนทีมสหวิชาชีพทั้งเภสัชกรและพยาบาลร่วมให้คำแนะนำปรึกษาการใช้ยาและการปฏิบัติตัว นอกจากนี้ มีบริการการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสารก่อภูมิแพ้ที่ผู้ป่วยแพ้ ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่กระตุ้นอาการของผู้ป่วยได้

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคภูมิแพ้ในเด็ก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง จิตติมา เวศกิจกุล

ประวัติการทำงาน:

อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศิริราชพยาบาล

 

  • เจ้าของบทความให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ในเด็ก

บทสัมภาษณ์เรื่อง “วัคซีนเด็กขี้แพ้” ทาง Mahidol Chanel

บทความเรื่อง  “โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้” ตีพิมพ์ในเว็บไซค์ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

บทความเรื่อง “การให้วัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ในเด็ก” ตีพิมพ์ใน Siriraj E-public library

บทสัมภาษณ์เรื่อง “โรคภูมิแพ้ในเด็กสำหรับพ่อแม่” ทาง โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ Bangkok Hospital Siriroj Chanel

  • ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2554

วุฒิบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 2552

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546

 

การรักษาและให้บริการ

Please click on the groups provided below to learn more about the treatments and services that we offer at Bangkok Hospital Siriroj.

  1. ให้บริการตรวจ วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้
  2. ให้บริการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ
  3. ให้บริการรักษาด้วยวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้ (Allergen immunotherapy)

 

สถานที่

อาคาร 3 , ชั้น 3

การบริการ

เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 –  16. 30 น.

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 076-361-888 ext. 3318 , 3319

แฟ็กซ์ : +66 76 210 936

อีเมลล์ : info@phuketinternationalhospital.com

[ask_question_form classes="col-xs-12 col-md-9 col-md-offset-1"]