ด็อกเตอร์นายแพทย์ภัสรเทพย อนุรักษ์ไพบูลย์

ด็อกเตอร์นายแพทย์ภัสรเทพย อนุรักษ์ไพบูลย์

ความชำนาญ

ตจวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-14:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

TUE 09:00-14:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

WED 09:00-14:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

THU 09:00-14:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขา MSc.+D.SC. โรคผิวหนัง มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)

ถามคำถาม