ทันตแพทย์หญิงนุชนรี อัครชนียากร

ทันตแพทย์หญิงนุชนรี อัครชนียากร

ความชำนาญ

ทันตกรรม

ทันตกรรม-เด็ก

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

TUE 08:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

FRI 08:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

2553 , ทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

2547 , ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ถามคำถาม