ทันตแพทย์หญิงมนฤญช์ บุญญวงศ์

ทันตแพทย์หญิงมนฤญช์ บุญญวงศ์

ความชำนาญ

ทันตกรรม-เด็ก

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

TUE 08:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

THU 08:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

SAT 08:00-17:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

SUN 08:00-16:00 (ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557

ทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2563

ถามคำถาม