นายแพทย์กฤษฎา ชัยรัตนพิทักษ์

นายแพทย์กฤษฎา ชัยรัตนพิทักษ์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 17:00-20:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

SAT 13:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

Fellowship of Hand and Microsurgery โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2558)

วุฒิบัตร กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ (2555)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)

ถามคำถาม