นายแพทย์ชัยวิทย์ วนาโรจน์

นายแพทย์ชัยวิทย์ วนาโรจน์

ความชำนาญ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

TUE 08:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

WED 08:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

THU 08:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

FRI 08:00-16:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

SAT 08:00-14:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2537)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2533)

ถามคำถาม