นายแพทย์ชานินทร์ บุญตั้งใจ

นายแพทย์ชานินทร์ บุญตั้งใจ

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 17:00-20:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

Clinical Fellow in Spine Surgery มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2546)

ถามคำถาม