นายแพทย์ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์

นายแพทย์ปิยะพาสน์ พิชัยชาญณรงค์

ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

WED 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

FRI 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2544)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า (2552)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538)

ถามคำถาม