นายแพทย์พงศธร สงวนเชื้อ

นายแพทย์พงศธร สงวนเชื้อ

ความชำนาญ

ศัลยกรรมตกแต่งความงาม

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

THU 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

SAT 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

SUN 08:00-17:00 (สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

อนุมัติบัตร สาขาศัลยกรรมตกแต่งศิริราชพยาบาล (2542)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2540)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2537)

ถามคำถาม