นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์

นายแพทย์มานพ จันทนพันธ์

ความชำนาญ

มะเร็งวิทยานรีเวช

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-12:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

TUE 08:00-12:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

WED 08:00-12:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

THU 13:00-17:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

FRI 08:00-12:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

SUN 08:00-16:00 (คลินิกสูติ-นรีเวช ชั้น3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตร สาขามะเร็งนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)

วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2549)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545)

ถามคำถาม