นายแพทย์รณัยชนก ทองวิเชียร

นายแพทย์รณัยชนก ทองวิเชียร

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 17:00-18:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

SUN 09:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

เวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2562

เวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2561

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2556

ถามคำถาม