นายแพทย์ศุษณะ สกุลพิพัฒน์

นายแพทย์ศุษณะ สกุลพิพัฒน์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 09:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

WED 09:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

THU 09:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

FRI 09:00-16:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

Fellowship สาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง (2553)

วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลเลิดสิน (2551)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(2544)

ถามคำถาม