นายแพทย์สิทธิพร เตชาธรรมนันท์

นายแพทย์สิทธิพร เตชาธรรมนันท์

ความชำนาญ

ตจวิทยา, เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

TUE 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

WED 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

ถามคำถาม