นายแพทย์สิทธิพร เตชาธรรมนันท์

นายแพทย์สิทธิพร เตชาธรรมนันท์

ความชำนาญ

ตจวิทยา

เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

TUE 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

WED 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

THU 09:00-17:00 (คลินิกผิวหนัง ชั้น 4)

ข้อมูลการศึกษา

ประกาศนียบัตรขั้นสูง จากสถาบันโรคผิวหนัง (2548)

อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (2544)

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2538)

ถามคำถาม