นายแพทย์อภิวิชญ์ อนุกูลไพบูลย์

นายแพทย์อภิวิชญ์ อนุกูลไพบูลย์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ

ภาษา

ไทย

ทำการนัดหมาย

SAT 09:00-12:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2556

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2563

ถามคำถาม