นายแพทย์ชัยวัฒน์ สวนยา

นายแพทย์ชัยวัฒน์ สวนยา

ความชำนาญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

TUE 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

WED 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

THU 08:00-16:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

SUN 08:00-17:00 (แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3)

ข้อมูลการศึกษา

วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2558)

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)

ถามคำถาม