แพทย์หญิงวรมน พลายชุม

แพทย์หญิงวรมน พลายชุม

ความชำนาญ

อายุรแพทย์ทั่วไป

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

TUE 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

WED 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

THU 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

FRI 08:00-17:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

SAT 08:00-16:00 (คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2)

ข้อมูลการศึกษา

อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555

ถามคำถาม