ผศ.นพ.ชูศักดิ์ คุปตานนท์

ผศ.นพ.ชูศักดิ์ คุปตานนท์

ความชำนาญ

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ทรวงอก

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • 2522: แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
แพทย์ประจำบ้าน
 • 2526: ศัลยศาสตร์ทั่วไป, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, ประเทศไทย
การศึกษาหลังปริญญา
 • 2529: ศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, โรงพยาบาลศิริราช, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย
วุฒิบัตร
 • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2526
 • สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2529
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
 • ตรวจรักษาและผ่าตัดโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก
ประสบการณ์การทำงาน
 • 2522-2523: แพทย์ฝึกหัด, โรงพยาบาลขอนแก่น, ประเทศไทย
 • 2533-2534: ฝึกอบรมศัลยศาสตร์หัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ที่ Minneapolis Heart Institute, Minnesota, USA
 • 2535-2557: อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
 • 25502552: ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
 • 2553-2557: หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย
 • 2560-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, ประเทศไทย
 • 2561-ปัจจุบัน ประธานชมรมศัลยแพทย์, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ประเทศไทย

ถามคำถาม