รศ.นพ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี

รศ.นพ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี

ความชำนาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

คุณวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2524)

วุฒิบัตร

  • สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (2530)

อนุมัติบัตร

  • สาขาศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ราชวิทยาลัยโสตฯ (2550)

ถามคำถาม